Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRosůlek, Přemysl
dc.contributor.authorPeterková, Lucie
dc.contributor.refereeStrnadová, Lenka
dc.date.accepted2014-09-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:15Z-
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:15Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-07-31
dc.identifier61092
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12801
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje především na globalizaci lidských práv, s ohledem na humanitární intervenci v Kosovu. Hlavním cílem této práce je nastínit humanitární intervenci v Kosovu skrze perspektivu spravedlivé války a různých teorií na humanitární intervenci jako takovou. V tomto smyslu se empirická část zaměří především na to, zda lze tuto intervenci považovat za spravedlivou či nikoliv.cs
dc.format86 s. (97 444 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthumanitární intervencecs
dc.subjectuniverzalita lidských právcs
dc.subjectutilitarismuscs
dc.subjectpřirozené právocs
dc.subjectpozitivní právocs
dc.subjectRada bezpečnosti OSNcs
dc.subjectClintonova doktrínacs
dc.titleHumanitární intervence USA jako nástroj globalizace lidských právcs
dc.title.alternativeU.S. Humanitarian Intervention as an Instrument of Globalization of Human Rightsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the issue of globalization of human rights, especially in the area of humanitarian intervention in Kosovo. The main aim is to outline the humanitarian intervention in Kosovo through just war theory and the different views on the issue of humanitarian intervention. In this sense the empirical section will focus primarily on whether the intervention can be considered as just or unjust.en
dc.subject.translatedhumanitarian interventionen
dc.subject.translateduniversality of human rightsen
dc.subject.translatedutilitarianismen
dc.subject.translatednatural lawen
dc.subject.translatedpositive lawen
dc.subject.translatedUnited Nation Security Councilen
dc.subject.translatedClinton doctrineen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Peterkova_2014.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Peterkova_OPO.docxPosudek vedoucího práce41,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Peterkova_ros_ved.docxPosudek oponenta práce39,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Peterkova.pdfPrůběh obhajoby práce324,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.