Title: Jižní Súdán jako nový stát na mapě Afriky
Other Titles: South Sudan as a new state on the map of Africa
Authors: Pohan, Milan
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Ponížilová, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12805
Keywords: Súdán;Jižní Súdán;slabý stát;Fund for peace
Keywords in different language: Sudan;South Sudan;weak state;Fund for peace
Abstract: Práce se zabývá novým státem na mapě Afriky Jižním Súdánem. Zabývá se příčiny slabosti nového státu, které jsou zasazeny do teoretického rámce organizace Fund For Peace a jejich Fragile State Indexu. Práce se zabývá historií Súdánu, získáním nezávislosti a již výše zmíněnými příčinami slabosti Jižního Súdánu.
Abstract in different language: Thesis deals with a new state on the map of Africa South Sudan. It tries to find the causes of the South Sudanese weakness. This work uses the theoretical framework from Fund for Peace. Fragile States Index focuses on the indicators of the risk of state collapse. This paper works with social and political and military indicators. It shows the causes of the South Sudanese weakness on the base of those indicators
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jizni sudan.pdfPlný text práce586,53 kBAdobe PDFView/Open
Pohan_opo.docPosudek vedoucího práce51,5 kBMicrosoft WordView/Open
Pohan_ved_MV_BAS.doc.docxPosudek oponenta práce45,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pohan.pdfPrůběh obhajoby práce238,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.