Název: Jižní Súdán jako nový stát na mapě Afriky
Další názvy: South Sudan as a new state on the map of Africa
Autoři: Pohan, Milan
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Ponížilová, Martina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12805
Klíčová slova: Súdán;Jižní Súdán;slabý stát;Fund for peace
Klíčová slova v dalším jazyce: Sudan;South Sudan;weak state;Fund for peace
Abstrakt: Práce se zabývá novým státem na mapě Afriky Jižním Súdánem. Zabývá se příčiny slabosti nového státu, které jsou zasazeny do teoretického rámce organizace Fund For Peace a jejich Fragile State Indexu. Práce se zabývá historií Súdánu, získáním nezávislosti a již výše zmíněnými příčinami slabosti Jižního Súdánu.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with a new state on the map of Africa South Sudan. It tries to find the causes of the South Sudanese weakness. This work uses the theoretical framework from Fund for Peace. Fragile States Index focuses on the indicators of the risk of state collapse. This paper works with social and political and military indicators. It shows the causes of the South Sudanese weakness on the base of those indicators
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jizni sudan.pdfPlný text práce586,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohan_opo.docPosudek vedoucího práce51,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pohan_ved_MV_BAS.doc.docxPosudek oponenta práce45,29 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pohan.pdfPrůběh obhajoby práce238,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12805

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.