Název: Institut předsednictví v Radě Evropské unie před lisabonskou novelizací a po ní
Další názvy: The Presidency of the Council of the European Union before and after the Lisbon Treaty
Autoři: Havlíková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12807
Klíčová slova: Evropská unie;Rada EU;předsednictví;Lisabonská smlouva;novelizace;předsednictví Irska;stálý předseda Evropské rady;vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;Council of European union;council presidency;Lisbon treaty;amendment;irish presidency;president of European council;high representative of union for foreign affairs and security policy
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o institutu předsednictví v Radě Evropské unie. V rámci shrnující geneze je nastíněn historický vývoj předsednictví se zaměřením na funkce, role a principy tak, jak se vyvíjely souběžně s evropským integračním procesem. Vstup Lisabonské smlouvy představuje klíčový milník v tomto vývoji, neboť podstatně mění dosavadní praxi předsednictví. Největší inovací je zavedení dvou vysokých unijních funkcí stálého předsedy Evropské rady a Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Ve druhé části práce je provedena analýza irského předsednictví v roce 2004 a 2013, na jejímž základě jsou vyvozovány faktické dopady lisabonské novelizace. Cílem práce je zhodnotit vývoj institutu předsednictví s ohledem na funkce předsednictví a reformy přinesené lisabonskou novelizací. Primárním cílem je ověřit tvrzení, zda od vstupu Lisabonské smlouvy skutečně došlo ke snížení potenciálu předsednictví, což je obecný předpoklad většiny politologů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis examines the Presidency of the Council of the European Union. The subject of this thesis is the pre-Lisbon rotating Council presidency. Summarizing genesis of the Council Presidency emphasizes the role and the function, as they have been expanding over time.The Lisbon Treaty represents a key milestone in the development of the Council presidency because the existing practice radically changed. In the practical part of the work the Irish Presidencies in 2004 and 2013 are analyzed. A more detailed attention will be dedicated to those dimensions of Presidency execution which have been further amended by the Lisbon Treaty. The main objective of this thesis is to verify the general political assumption that the role of the Presidency has been extensively reduced by the Lisbon Treaty.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lucie Havlikova.pdfPlný text práce892,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlikova_OPO_KAP.docxPosudek vedoucího práce32,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Havlikova_bp_pol_ved.pdfPosudek oponenta práce595,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlikova.pdfPrůběh obhajoby práce256,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12807

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.