Title: Dědění ze závěti - komparace právní úpravy podle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.
Other Titles: Testate succession - comparison of legislation by Act No. 40/1964 Coll. and Act No. 89/2012 Coll.
Authors: Pelíšková, Tereza
Advisor: Vrabec, Josef
Referee: Psutka, Jindřich
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12842
Keywords: závěť;vydědění;dědická způsobilost;neopomenutelný dědic;alografní závěť;holografní závěť;notářský zápis;pozůstalost;dědictví;zůstavitel;dědic
Keywords in different language: will;preconditions of inheriting;disinheritance;inheritance qualification;inalienable heir;alografs will;holografs will;notarial deed;estate;inheritance;testator;heir
Abstract: Práce se zabývá problematikou dědění ze závěti podle zákona č. 40/1964 Sb. a podle zákona č. 89/2012 Sb., a zejména tyto úpravy srovnává. Jsou zde vysvětleny základní pojmy týkající se dědění ze závěti jako např. závěť, vydědění, neopomenutelný dědic a další.
Abstract in different language: The work deals with wills and successions under Act No. 40/1964 Coll. and Act No. 89/2012 Coll., and in particular compares these regulations. It explained the basic concepts relating to wills and successions, such as wills, disinheritance, heir to the essentials and more.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Peliskova.pdfPlný text práce749,85 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Peliskova.pdfPosudek vedoucího práce746,89 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Peliskova.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Peliskova.pdfPrůběh obhajoby práce300,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.