Title: Změny v občanském právu s dopadem do oblasti průmyslových práv
Other Titles: Changes in civil law with an impact on industrial rights
Authors: Severa, Milan
Advisor: Hák, Jan
Referee: Žikovská, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12859
Keywords: nový občanský zákoník;duševní vlastnictví;průmyslové vlastnictví;patenty;licenční smlouva
Keywords in different language: the new Civil Code;intellectual property;industrial property;patents;licensing agreement
Abstract: Diplomová práce je věnována změnám v právu průmyslového vlastnictví, které souvisí s přijetím Nového občanského zákoníku a dalších zákonů v oblasti civilního práva. Obsahem diplomové práce je analýza průmyslového vlastnictví a změny po přijetí nového občanského zákoníku.
Abstract in different language: The thesis which relates to changes in the law industry, which related to the adoption of the new Civil Code and Other civil right laws. Content of the thesis is the analysis of industrial property and change after the adoption of the new Civil Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmeny v obcanskem pravu s dopadem do oblasti prumyslovych prav.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Severa.pdfPosudek vedoucího práce925,37 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Severa.pdfPosudek oponenta práce623,66 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Severa.pdfPrůběh obhajoby práce266,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.