Title: Výuka první pomoci na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Teaching First Aid at Primary School in the Karlovy Vary region
Authors: Konečná, Barbora
Advisor: Kavalířová, Gabriela
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12866
Keywords: první pomoc;tepenné krvácení;popáleniny;epileptický záchvat;záchranná služba;tíšňová linka
Keywords in different language: first aid;arterial bleeding;burns;epileptic seizure;emergency;emergency number
Abstract: Má práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám poskytováním laické první pomoci při zraněních a poruchách organismu. Druhá část je výzkumná - pomocí dotazníkového šetření mezi žáky prvního stupně ZŠ zjišťuji jejich povědomí o poskytování první pomoci. Dotazníkovým šetřením mezi pedagogy zjišťuji jejich zájem o výuku první pomoci, jak hodnotí žákovské povědomí o daném problému, zda na jejich škole funguje kroužek první pomoci apod.
Abstract in different language: My paper consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part I explained the anchoring of the first aid issue in the Framework Education Programme and in this part I also focused on clear classification first aid issue. Second part is decicated to research. Questionnaires for pupils were designed with an aim to find out to what extent are the respondents aware of how to periode first aid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce787,98 kBAdobe PDFView/Open
KONECNA VP.pdfPosudek vedoucího práce181,76 kBAdobe PDFView/Open
KONECNA OP.pdfPosudek oponenta práce125,53 kBAdobe PDFView/Open
KONECNA.pdfPrůběh obhajoby práce58,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.