Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalistová, Petra
dc.contributor.authorTegiová, Hana
dc.contributor.refereeValach, Petr
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:30:01Z
dc.date.available2013-02-26cs
dc.date.available2015-03-25T09:30:01Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-10
dc.identifier57972
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12870
dc.description.abstractDiplomová práce formou videoprogramu je zaměřena na motoricko-funkční přípravu začínajících a mírně pokročilých tanečníků. Videoprogram slouží jako vizuální pomůcka pro lepší představu o tanečním pohybu. Práce je zaměřena na tance latinsko-americké. Videoprogram je pro větší přehlednost rozdělen do šesti kapitol- stejně jako teoretická část- na základě rozvoje šesti nejdůležitějších koordinačních schopností v tanečním sportu, které řadíme do motoricko-funkční přípravy. Kapitoly ve videoprogramu jsou řazeny od jednodušších - základních až po specifické schopnosti pro taneční sport. Schopnosti rovíjené v kapitolách: rytmické schopnosti, rovnováhové schopnosti, rotační schopnosti, orientační schopnosti, obratnostní schopnosti a správné taneční držení těla. Každá kapitola obsahuje několik cvičení, která jsou řazena postupně od jednoduchých cvičení až po složitější.cs
dc.format64 s. (82 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotoricko-funkční přípravacs
dc.subjectzačátečníci a mírně pokročilícs
dc.subjecttaneccs
dc.titleMotoricko-funkční příprava začínajících a mírně pokročilých tanečníků (videoprogram)cs
dc.title.alternativeMotoric-functional training for beginners and lower intermediate dancers (videoprogram)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis form video program focuses on motor-functional training for beginners and intermediates dancers. Video program serves as a visual aid for a better idea of dance movement. This work focuses on Latin-American dances. Video program is for greater clarity divided into six chapters-as well as the theoretical part-based development of six major coordination skills in dance sport, which belong to motor-functional training. The first chapter is the development of rhythmic skills, followed equilibrium, rotation, orientation and dexterity skills, final chapter consists of proper dance posture. The chapters are arranged in the video program from simpler - basic to specific skills for dance sport.en
dc.subject.translatedmotor-functional trainingen
dc.subject.translatedbeginners and intermediatesen
dc.subject.translateddanceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hana Tegiova_2014.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
TEGIOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce158,75 kBAdobe PDFView/Open
TEGIOVA OP.pdfPosudek oponenta práce164,5 kBAdobe PDFView/Open
TEGIOVA.pdfPrůběh obhajoby práce45,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.