Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCharvát, Luboš
dc.contributor.advisorValach, Petr
dc.contributor.authorSlavík, Antonín
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:30:02Z
dc.date.available2013-06-19cs
dc.date.available2015-03-25T09:30:02Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier58001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12873
dc.description.abstractZa téma své práce jsem si vybral ragby, protože je to pro mne velice zajímavý sport, který aktivně hraji. Je to sport všestranný, který klade důraz na všeobecnou zdatnost jedince dávajícího bez výhrad celou svou osobnost ve prospěch kolektivu družstva. První (teoretická) část práce je zaměřena na seznámení s hrou ragby, její historií a současnou podobou ve světě i u nás, podstatou hry a jejími základními pravidly. Druhá (praktická) část je zaměřena na práci s mládeží na střední škole. Obsahuje ukázkové hodiny tělesné výchovy na téma ragby, které se dají použít na středních školách. Věřím, že tato práce může svým způsobem pomoci propagaci a popularizaci ragby a zároveň přinese dostatek informací lidem, kteří se o ragby zajímají a chtěli by se této krásné hře aktivně věnovat.cs
dc.format76 s. (91 170 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectragbycs
dc.subjectškolní tělesná výchovacs
dc.subjectstřední školacs
dc.titleRagby jako součást školní tělesné výchovy na středních školáchcs
dc.title.alternativeRugby as a part of school physical education on high schoolsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedI chose rugby as the topic of my thesis because it is an interesting sport that I actively play myself. It is a versatile sport that places emphasis on general fitness of individual who gives his entire personality in favour of the team. The first (theoretical) part is focused on inroducing the game of rugby, its history and current forms worldwide and locally, the essence of the game and its basic rules. The second (practical) part is focused on work with the youth at high schools. It includes sample lessons of physical education on the subject of rugby, which can be used at high schools. I believe that this thesis can help promote and popularize rugby and it will generate enough information for people who are interested in rugby and would like to actively participate in the sport.en
dc.subject.translatedrugbyen
dc.subject.translatedschool physical educationen
dc.subject.translatedhigh schoolen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Antonin Slavik.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
SLAVIK VP.pdfPosudek vedoucího práce126,42 kBAdobe PDFView/Open
SLAVIK OP.pdfPosudek oponenta práce191,96 kBAdobe PDFView/Open
SLAVIK.pdfPrůběh obhajoby práce47,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.