Title: Rozvoj koordinace pohybu u dětí s mentálním postižením
Other Titles: Development of movement coordination by children with mental disability
Authors: Sýkorová, Simona
Advisor: Kavalířová, Gabriela
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12877
Keywords: koordinace pohybu;motorika;testová baterie MABC-2;mentální postižení
Keywords in different language: coordination of movement;motor skills;test battery MABC-2;mental disability
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou pohybové intervence u dětí s mentálním postižením a možností testování jejich motorických schopností a dovedností testovou baterií Movement Assessment Battery for Children 2 (MABC-2). Teoretická část se zabývá poruchami dětí s mentálním postižením, jejich rozdělením do kategorií, diagnostikou a způsobem zapojení dětí do pohybových her a cvičení. Praktická část práce je věnována řešení problému testování dětí s mentálním postižením, stanovení a aplikaci vhodné pohybové aktivity, jež přispívá k rozvoji motorických schopností a dovedností těchto dětí. Cílem je nejen zlepšení koordinace pohybu, ale i celkového stavu jejich postižení
Abstract in different language: This thesis deals with the movement intervention by children with mental disability and the possibility of testing their motor skills and abilities using the test battery Movement Assessment Battery for Children 2 (MABC-2). The theoretical part deals with disorders of children with mental disability, the division into categories, diagnostics and children's participation in movement games and exercises. The practical part is devoted to solving the problem of testing children with mental disabilities, determining and implementation of appropriate movement intervention that contributes to the development of their motor skills and abilities. It should lead to the overall improvement of the condition of their disability with emphasis to better movement coordination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Simona_Potuznikova.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
POTUZNIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce187,83 kBAdobe PDFView/Open
POTUZNIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce144,52 kBAdobe PDFView/Open
POTUZNIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce46,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.