Title: Vliv řízené pohybové aktivity na motorické schopnosti u dětí ve věku 6-7 let
Other Titles: The influence of management control of physical activity on motoric abilities of children in the age of 6 to 7 years
Authors: Karas, Radek
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12881
Keywords: testování;motorické schopnosti;mladší školní věk
Keywords in different language: motor abilities;testing;younger school-aged children
Abstract: Naše diplomová práce nese název Vliv řízené pohybové aktivity na motorické schopnosti u dětí ve věku 6-7 let. Obsahuje teoretickou část zaměřenou na charakteristiku předškolního a mladšího školního věku, možnosti rozvoje motorických schopností a její klasifikace. V praktické části jsme nejdříve přiblížili průběh výzkumu, vzorek, na kterém testování probíhalo, průběh testování a zpracování výsledků s následnou interpretací.
Abstract in different language: The title of this dissertation is 'The Influence of Physical Activity on Motor Skills of Children Aged 6-7 years old. The thesis includes theoretical part focused on the characteristics of preschool and early school age, as well as the possibility of development of motor abilities and its classification. The practical part consists of the course of our research, moreover, the sample on which the test was carried out is mentioned alike. In addition, the testing process and evaluation of results is described too, followed by an interpretation of our findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Radek Karas.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
KARAS VP.pdfPosudek vedoucího práce165,41 kBAdobe PDFView/Open
KARAS OP.pdfPosudek oponenta práce175,4 kBAdobe PDFView/Open
KARAS.pdfPrůběh obhajoby práce44,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.