Title: Dělená strava z pohledu výchovy ke zdraví
Other Titles: Food combining approach within health education
Authors: Šelepová, Kristýna
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Koptíková, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12901
Keywords: dělená strava;redukce hmotnosti;civilizační choroby;stres;výživa;zdravý životní styl
Keywords in different language: food combination diet;reduction weight;lifestyle diseases;stress;nutrition;health life
Abstract: Cílem mé práce je shromáždění informací o dělené stravě. V kapitolách jsou uvedeny dělení potravin dle různých autorů, např. dle Dr. Haye, Lenky Holas Kořínkové. Porovnávám názory těchto autorů a přidám i svůj názor. Praktická část se skládá z výzkumného projektu a vyhodnocení dotazníků, u kterého jsou uvedeny i příslušné grafy. Výzkumu se zúčastnilo 77 respondentů. Výsledky výzkumu jsou takové, že dělená strava je vhodná pro každého jedince. Tato práce může sloužit jako studijní materiál.
Abstract in different language: The aim of this paper is to gather information about divided nutritioning. There are various divions for example - based on authors - according to Dr. Haye or Lenka Holas Korinkova. In my paper, I compare the opinions of these authors and add one of my own. I have also mentioned divided utritioning as a part of healthy life style in the theoretical part. The practical part consists of research project and the evaluation of surveys including appropriate graphs. 77 people took part in the research. The conclusion is that divided nutritioning is good for every single person. Divided nutritioning has a positive impact on both physical and mental health of a man. This paper can be used as a material for studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Selepova.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
Selepova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,25 kBAdobe PDFView/Open
Selepova - oponent.pdfPosudek oponenta práce328,32 kBAdobe PDFView/Open
Selepova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce78,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.