Title: Tvořivost jako předpoklad stability psychiky
Other Titles: Creativity as condition of psychical stability
Authors: Krist, Ronald
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12920
Keywords: tvořivost;osobnost;neuroticismus;umělci
Keywords in different language: creativity;personality;neuroticism;artists
Abstract: Bakalářská práce na téma "Tvořivost jako předpoklad stability psychiky" se zabývá vzájemnou interakcí tvořivosti a neuroticismu. Teoretická část vymezuje tvořivost a neuroticismus a informuje o poznatcích o jejich vztahu. Empirická část má za cíl popsat odlišnosti vlastností tvůrčí činnosti v závislosti na míře neuroticismu tvůrce. Výzkum je srovnán s poznatky z teoretické části.
Abstract in different language: Bachelor thesis on the topic: ,,Creativity as condition of psychical stability" searchs for relationships between creativity and neuroticism. The theoretical part defines creativity and neuroticism and informs about findings about their relationships. The practical part aims to describe differences in character of creative activity, in dependence on levels of neuroticism. Research is compared with findings from the theoretical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_RonaldKrist.pdfPlný text práce838,26 kBAdobe PDFView/Open
Krist - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce426,03 kBAdobe PDFView/Open
Krist - oponent.pdfPosudek oponenta práce343,83 kBAdobe PDFView/Open
Krist - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce112,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.