Název: Mnichovská dohoda a vznik druhé republiky v Československu
Další názvy: Munich Agreement and the Establishment of the Second Republic in Czechoslovakia
Autoři: Petržík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12999
Klíčová slova: Československo;Mnichov;dohoda;Sudety;migrace;Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovakia;Munich;agreement;Sudetenland;migration;Germany
Abstrakt: Diplomová práce se zaměří na události probíhající v roce 1938. Student objasní svolání mnichovské konference a její průběh.Následně se bude zkoumat samotné vyklízení Sudet a migraci československého obyvatelstva směrem do vnitrozemí. V celé práci je kladen důraz na tachovský region. V závěru vysvětlí vznik druhé republiky a zhodnotí celkový dopad mnichovské dohody pro Československo.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the events taking place in 1938. Munich Student illustrates the convening of the conference and its průběh.Následně will examine the actual clearing of the Sudetenland of Czechoslovakia and the migration of the population towards the inland. Throughout the work the emphasis is on Tachov area. In conclusion explains the formation of the Second Republic and evaluate the overall impact of the Munich Agreement in Czechoslovakia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petrzik_Mnichovska dohoda a vznik druhe republiky.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzik-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce916,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzik-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce907,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrzik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce328,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12999

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.