Title: Mnichovská dohoda a vznik druhé republiky v Československu
Other Titles: Reaction of the Munich Agreement Tachovsku and Stříbrsku and the formation of the Second Republic
Authors: Petržík, Jan
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13011
Keywords: Sudety;Mnichov;Československo;dohoda;Němci;smlouva
Keywords in different language: Sudetenland;Munich;Czechoslovakia;agreement;Germans;pact
Abstract: Diplomová práce se zaměří ve své první části na diplomatická jednání před druhou světovou válkou. S důrazem na Mnichovskou dohodu uzavřenou v září 1938, kde student objasní její význam pro tehdejší Československo. V druhé části se autor vylíčí vznik druhé republiky a bude snažit vysvětlit, jak velký dopad měla mnichovská konference pro obyvatele žijící v pohraničí. Následně se bude zkoumat samotné vyklízení Sudet a migraci československého obyvatelstva směrem do vnitrozemí. Autor se ve své diplomové práci zaměří na města ležící v pohraničí v okrese Domažlice. V závěrečné části se bude autor věnovat utváření Říšské župy Sudety, kde se bude zkoumat její vnitřní organizaci a o to, jak tyto události ovlivnili každodenní život obyvatel Československa.
Abstract in different language: This thesis will focus in the first part of the diplomatic negotiations before the Second World War. With an emphasis on the Munich agreement in September 1938, where the student explain its significance to the then Czechoslovakia. In the second part, the author portrays the formation of the Second Republic and will try to explain how much impact did the Munich conference for people living in border areas. Then it will examine the actual clearing of the Sudetenland of Czechoslovakia and the migration of the population towards the inland. The author of this thesis will focus on the city located in the border district Domažlice. In the final part, the author will be given to the formation of the Imperial County Sudetenland, which will examine its internal organization and how these events affected the daily life of the inhabitants of Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrzik_MD_Ohlas Mnichovske dohody na Tachovsku a Stribrsku, a vznik druhe republiky.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Petrzik_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce938,29 kBAdobe PDFView/Open
Petrzik_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce851,94 kBAdobe PDFView/Open
Petrzik_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce274,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.