Title: Posloupnosti a řady: základní vlastnosti, limity: řešené příklady
Other Titles: Sequences and Series: basic characteristic, limits: solution of exercises
Authors: Suchanová, Kristýna
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13033
Keywords: posloupnosti;vlastnosti posloupností;aritmetická posloupnost;geometrická posloupnost;limita posloupnosti;nekonečné číselné řady;kritéria konvergence;řešené příklady
Keywords in different language: sequences;characteristic of sequence;arithmetic sequence;geometric sequence;limit of sequence;infinite series;convergence criteria;solved exescises
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou posloupností a nekonečných číselných řad. První část definuje pojem posloupnost a nekonečná číselná řada. Dále se zabývá základními vlastnostmi posloupností a nekonečných číselných řad, výpočtem jejich limity a konvergence. Tato teoretická část je vysvětlena na jednodušších příkladech, které slouží k pochopení probírané látky. Druhá část práce je pojata jako kapitola řešených příkladů. Zde jsou samostatně řešeny komplexní příklady převzaté z internetové sbírky úloh Trial z Fakulty aplikovaných věd.
Abstract in different language: This bachelor thesis pursues the issue of sequence and infinite series. At first I define the term of sequence and infinite series. I write also about basic characteristic of sequences and series and about computation of their limits and convergence. This theoretical part is explained by easy examples which help to understand this issue better. The second part of my bachelor thesis contains several exercises with solutions. Here I separately solve exercises which are taken from internet task collection called "Trial z Fakulty aplikovaných věd".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Suchanova 2014.pdfPlný text práce932,59 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Suchanova.pdfPosudek vedoucího práce26,79 kBAdobe PDFView/Open
Posudek bakalarske prace Kristyny Suchanove.pdfPosudek oponenta práce30,17 kBAdobe PDFView/Open
Suchanova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.