Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDobiáš, Petr
dc.contributor.authorFalcová, Aneta
dc.date.accepted2014-05-12
dc.date.accessioned2015-03-25T09:31:31Z
dc.date.available2012-03-18cs
dc.date.available2015-03-25T09:31:31Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-27
dc.identifier57909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13047
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na rozbor právní ochrany a podpory zahraničních investic a řešení investičních sporů. V práci nejprve vymezím samotný pojem mezinárodních investic a jejich právní úpravu. Přistoupím k deskripci vývoje ochrany mezinárodních investic a naváži kapitolou o zřizování a likvidaci mezinárodních investic. Provedu analýzu řešení a rozhodování investičních sporů za pomoci pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní obchodní právo, dále také analýzu nového nařízení Evropské unie č. 1219/2012 a v neposledním případě i vybraných dohod o ochraně investic uvařených Českou republikou. Závěr práce bude tvořit přehled některých českých případů sporů z investic.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectsporcs
dc.subjectochranacs
dc.subjectpodporacs
dc.subjectdohodacs
dc.subjectřešenícs
dc.subjectrozhodovánícs
dc.subjectUNCITRALcs
dc.subjectpravidlacs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.titleOchrana a podpora zahraničních investic a řešení investičních sporůcs
dc.title.alternativeThe protection and promotion of foreign investments and the settlement of investment disputesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of my diploma work is The protection and promotion of foreign investments and the settlement of investment disputes. I begin with the concept international investments and their legislation. Then I describe progression of protection of international investments and continue with chapter about their establishment and liquidation. I analyse settlement and decision of investment disputes where I use the rules of UNCITRAL, then I also analyse new EU regulation number 1219/2012 and some of the settlements which the Czech Republic signed. The end of my work tells about some of the investment disputes the Czech Republic entered in.en
dc.subject.translatedinvestmentsen
dc.subject.translateddisputeen
dc.subject.translatedprotectionen
dc.subject.translatedpromotionen
dc.subject.translatedagreementen
dc.subject.translatedsettlementen
dc.subject.translateddecisionen
dc.subject.translatedUNCITRALen
dc.subject.translatedrulesen
dc.subject.translatedEuropean unionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Finalni verze.pdfPlný text práce569,7 kBAdobe PDFView/Open
Falcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Falcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce594,32 kBAdobe PDFView/Open
Falcova.pdfPrůběh obhajoby práce574,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.