Title: Veřejné zakázky na stavební práce
Other Titles: Public works contracts
Authors: Kaštil, Michal
Advisor: Krč, Robert
Referee: Kuchynka, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13149
Keywords: veřejná zakázka na stavební práce; zásady postupu zadavatele; zadávací řízení; zadávací dokumentace; kvalifikace; nabídka; ukončení zadávacího řízení a ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
Keywords in different language: public works contract; principles of contracting authority; tendering; tender documents; qualification; offer; completion of the procurement procedure and protection against misuse of contracting authority
Abstract: Cílem této diplomové práce je zhodnotit právní úpravu veřejných zakázek na stavební práce včetně legislativy, judikatury a rozhodovací praxe v ČR a EU. Pokusím se u veřejných zakázek na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem (dále také "zadavatel") identifikovat problematické body a případně návrhu jejich řešení. V diplomové práci se mimo jiné zaměřím na tyto oblasti: veřejná zakázka na stavební práce; zásady postupu zadavatele; zadávací řízení; zadávací dokumentace; kvalifikace; nabídka; ukončení zadávacího řízení a ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to evaluate the regulation of public works contracts, including legislation, case law and decision-making practice in the Czech Republic and EU. I'll try for public works contracts awarded by the contracting authority (hereinafter referred to as the "principal") to identify problematic issues and proposals to address them. In this thesis, inter alia, focus on the following areas: public works contract; principles of contracting authority; tendering; tender documents; qualification; offer; completion of the procurement procedure and protection against misuse of contracting authority.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Michal Kastil.pdfPlný text práce823,19 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kastil-Krc.pdfPosudek vedoucího práce697,63 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kastil-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce935,27 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kastil-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce613,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.