Title: Veřejné zakázky na dodávky
Other Titles: The public supply contracts
Authors: Švejda, Jakub
Advisor: Krč, Robert
Referee: Malast, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13153
Keywords: veřejná zakázka;dodávky;dodavatel;zadavatel;zadávací řízení;veřejné prostředky;přezkum;ekologie
Keywords in different language: public contract;supplier;supply;procurement procedure;review;ecology;public finance
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou veřejných zakázek na dodávky na pozadí zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména situacemi, které nastávají v praxi a mohou působit problémy při aplikaci právní úpravy. Cílem této práce je takové situace zhodnotit a navrhnout jejich řešení pomocí legislativních změn. Nedílnou součástí diplomové práce je úvodní rozbor základních pojmů vztahujících se obecně k zadávání veřejných zakázek.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of public supply contracts in the Czech Republic. The thesis proceeds mainly from the Act Nr. 137/2006 Coll., Public Procurement Act and from the corresponding legislation of the European Union. The thesis focuses on definition of basic concepts and types of procurement procedures. The main part is ordered chronologically according to the courses of procurement procedures and the individual chapters deal particularly with situations which cause difficulties in practice of public procurement. The author of the diploma theses tries to highlight the shortcomings of the legislation and to outline potential amendments to the Act.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jakub_Svejda.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
DP-Svejda-Krc.pdfPosudek vedoucího práce625,82 kBAdobe PDFView/Open
DP-Svejda-Malast.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
DP-Svejda-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce560,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.