Název: Cílové řízení nákladů strojírenského produktu
Další názvy: Target cost management of engineering product
Autoři: Pribol, Robert
Vedoucí práce/školitel: Kleinová, Jana
Broum, Tomáš
Oponent: Čechura, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13183
Klíčová slova: design;náklady;produkt;užitek;zákazník;odchylka
Klíčová slova v dalším jazyce: design;costs;product;benefit;client;deviation
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na cílové řízení nákladů strojírenského produktu. V první části práce jsou popsány dvě metody řízení nákladů teoreticky. V druhé části je představen produkt a společnost, pro kterou byl produkt navrhován. Třetí část obsahuje vlastní případovou studii (metoda Target costing). Posledním bodem práce je zhodnocení výsledků a návrh postupu, pro zlepšení konkurenceschopnosti produktu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the target cost of the engineer-ing product. The first part of the thesis describes two theoret-ical methods. The second part introduces the engineering product and the company which it is made for. The third part deals with the concrete case study (Target costing method). The last part is the evaluation of the results and suggestion of procedure which would guarantee the improvement of com-petitive advantage of the engineering product.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Robert_Pribol.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Pribol.PDFPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek_Pribol.PDFPosudek oponenta práce644,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP_Pribol0001.PDFPrůběh obhajoby práce548,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13183

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.