Title: Termomechanické válcování vybraných ocelí v podmínkách laboratorní trati COMTES FHT
Other Titles: Thermomechanical Rolling of Selected Steels in Conditions of Laboratory Rolling Mill in COMTES FHT
Authors: Kepka, Karel
Advisor: Džugan, Jan
Jandová, Dagmar
Kubina, Tomáš
Referee: Kučerová, Ludmila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13477
Keywords: Termomechanické válcování;řízené válcování;sferoidizace;ASR;ČSN 12 050;C45
Keywords in different language: Thermomechanical rolling;controlled rolling;spherodization;ASR;C45;CSN 12050
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zrychlené sferoidizace cementitu za pomoci termomechanického válcování v podmínkách laboratorní trati ve firmě COMTES FHT. Experimentálním materiálem byla středněuhlíková ocel C45. Teoretická část se zabývá popisem termomechanického válcování a sferoidizace cementitu. V praktické části byly provedeny 3 etapy válcovacích režimů. Následně byl zkoumán vliv jednotlivých parametrů na výslednou strukturu s důrazem na sferoidizaci cementitu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with possibilities of accelerated cementite spherodization by using thermomechanical rolling in conditions of laboratory rolling mill in company COMTES FHT. The experimental material was a middle-carbon steel C45. The theoretical part deals with description of the thermomechanical rolling and cementite spherodization. In the experimental part 3 rolling regimes were performed. Subsequently the influence of the individual parameters on resulting microstructure with an emphasis on cementite spherodization were investigated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Termomechanicke valcovani vybranych oceli v podminkach laboratorni trati COMTES FHT.pdfPlný text práce9,49 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Kepka.tifPosudek vedoucího práce176,55 kBTIFFView/Open
OP_Kepka.tifPosudek oponenta práce72,38 kBTIFFView/Open
Prubeh_Kepka.tifPrůběh obhajoby práce56,04 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.