Title: Aplikace technologie laserového přetavení HVOF stříkaných povlaků ke zvýšení kvality povlaků na bázi Co
Other Titles: Laser surface modification of HVOF coatings for improvement quality and properties of Cobalt based coatings.
Authors: Marchevka, Petr
Advisor: Houdková - Šimůnková, Šárka
Vostřák, Marek
Referee: Bláhová, Olga
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13485
Keywords: laserové navařování;laserové přetavení;HVOF;Stellite 6;charakteristika depozitu
Keywords in different language: laser cladding;laser meeting;HVOF;Stellite 6;deposition characteristic
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na aplikaci technologie laserového přetavení HVOF stříkaných povlaků ke zvýšení kvality povlaků na bázi Co. Žárový nástřik Stellitu 6 byl laserově přetaven pomocí vysokovýkonného diodového laseru. Charakterizace HVOF nástřiků a vzorků po laserové modifikaci byla provedena pomocí světelné mikroskopie, SEM/EDX a rovněž byly provedeny měření tvrdosti, odolnosti proti opotřebení a zbytkového napětí. Výsledky naznačují, že lze plně kontrolovat hloubku protavení a stupeň protavení žárového nástřiku. Částečným přetavením došlo k homogenizaci struktury a k výraznému zvýšení odolnosti proti opotřebení.
Abstract in different language: This diploma thesis aims to investigate the effects of laser surface treatment on the microstructure and wear performance for Stellite 6 HVOF sprayed coatings onto the steel substrate. Laser surface treatments have been carried out using a 4 kW high power diode laser. Wear behaviour was measured by Ball-on-Flat test and microhardnesstest of various coatings before and after laser treatment were evaluated.Residual Stress was measured by Hole-Drilling. The results indicated that it was possible to achieve control of melt depth and the degree of melting. Significant improvement of wear resistance and homogenization structures has been achieved after laser treatment
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marchevka_Diplomova_prace.pdfPlný text práce8,89 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Marchevka.tifPosudek vedoucího práce114,52 kBTIFFView/Open
OP_Marchevka.tifPosudek oponenta práce93,23 kBTIFFView/Open
Prubeh_Marchevka.tifPrůběh obhajoby práce47,38 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.