Název: Čtyřdobý jednoválcový motor pro motocykl třídy MX1
Další názvy: Four-stroke single cylinder engine for motorcycle of MX1 class
Autoři: Vasilečko, Filip
Vedoucí práce/školitel: Němec, Ladislav
Michalec, Petr
Oponent: Rychtář, Václav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13551
Klíčová slova: design;CAD;počítačová simulace;MX1
Klíčová slova v dalším jazyce: design;CAD;computer simulation;MX1
Abstrakt: Diplomová práce byla zaměřena na návrh konceptu závodního motoru pro třídu MX1. Byly popsány pravidla pro tuto třídu a uveden přehled používaných motorů s popisem konstrukčního řešení. Byl navržen vlastní koncept a popsány jeho součásti.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis was focused on the concept design of racing engine for MX1 class. Rules of MX1 and technical design of regular used engines were described. The concept of designed engine and its components were also described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Filip_Vasilecko.pdfPlný text práce41,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Vasilecko.pdfPosudek vedoucího práce824,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Vasilecko.pdfPosudek oponenta práce931,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasilecko.pdfPrůběh obhajoby práce325,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13551

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.