Název: Analýza návrhu bezrámového cisternového vozu
Další názvy: Analysis of the proposal frameless rail tank car
Autoři: Nohel, Václav
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Beneš, Miloslav
Oponent: Toman, Miloš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13568
Klíčová slova: železniční cisternový vůz;kotel;hlavní rám;představek;podvozek;příčník;čelník;podélník;středový tunel;rameno;výztuha;pevnostní požadavky;MKP analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: rail tank car;tank;main frame;concept;carriage;crossbeam;frontbeam;longitudinal;center tunnel;beam;reinforcement;strength requirements;FEM analysis
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje základní popis cisternových vozů. Podrobněji popisuje jejich základní konstrukci a jednotlivé dílčí sestavy. Praktická část se zabývá návrhem představku a celkovou dispozicí bezrámového cisternového vozu. Na závěr jsou provedeny některé pevnostní výpočty navrženého představku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis contents a basic description of rail tank car. It describes in more details their basic design and individual sub-assemblies. The practical part of this thesis deals a design of concept and overall layout of the frameless rail tank car. At the end are made some strength calculations of designed concept.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce9,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Nohel.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Nohel.pdfPosudek oponenta práce906,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nohel.pdfPrůběh obhajoby práce286,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13568

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.