Title: Knihovna státního zámku Kynžvart
Other Titles: Library of the state castle Kynzvart
Authors: Adamcová, Klára
Advisor: Svatková, Dagmar
Referee: Řehořová, Sylva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13614
Keywords: knihovna;zámek;historie;Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich;rozbor;knihovní fond;rukopisy;prvotisky
Keywords in different language: library;castle;history;Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich;analysis;collection;manuscripts;incunabula
Abstract: Práce se zabývá knihovnou státního zámku Kynžvart. Na základě vyhledání a zpracování materiálů pojednává o zadaném tématu. Vychází z obecné charakteristiky knihovny a doby jejího vzniku. Hlavní částí je problematika knihovního fondu. Celkově hodnotí význam knihovny zámku Kynžvart.
Abstract in different language: This thesis deals with library of the state castle Kynzvart. Based on the searching and processing of materials, it deals with a given topic. It based on the general characteristic of the library and of the time of its formation. The main part is issue of the library fund. This thesis is rating the importance of library of the castle Kynzvart.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Adamcova Klara.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
adamcova_svatkova.pdfPosudek vedoucího práce123,25 kBAdobe PDFView/Open
adamcova_rehorova.pdfPosudek oponenta práce155,06 kBAdobe PDFView/Open
O_adamcova.pdfPrůběh obhajoby práce69,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.