Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHavlík, Vladimír
dc.contributor.authorVelíšková, Jitka
dc.contributor.refereeBenda, Libor
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:37:01Z-
dc.date.available2013-06-28cs
dc.date.available2015-03-25T09:37:01Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier59630
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13653
dc.description.abstractCílem této práce je zmapovat problematiku kyberšikany. První část práce je věnována vymezení základních pojmů problematiky tradiční šikany, která s kyberšikanou bezprostředně souvisí. Druhá část se zaměřuje na samotnou kyberšikanu. Další kapitoly shrnují problematiku odhalení, řešení a prevence kyberšikany. Větší pozornost je věnována roli rodičů, kteří by měli svým dětem poskytnout zejména pomoc a podporu, ale měli by se zároveň aktivně účastnit následných aktivit. K tomu je však nezbytná alespoň základní orientace v problematice.cs
dc.format42 s. (79 749 znaků), 12 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkyberšikanacs
dc.subjectšikanacs
dc.subjectkyberprostorcs
dc.subjectvirtuální realitacs
dc.subjecton-line násilícs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectmobilní telefoncs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.titleKomunikace v prostředí nových technologií - problém kyberšikanycs
dc.title.alternativeThe communication in the background of new technologies - problem of cyberbullyingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is to explore the issue of cyberbullying. The first part is devoted to the issue of basic concepts of traditional bullying which is closely related to cyberbullying. The second part focuses on cyberbullying itself. Other chapters summarize the issues of detection, resolution and prevention of cyberbullying. More attention is paid to the role of parents who should provide their children with particular assistance and support, but they should also actively participate in subsequent activities. At least a basic knowledge of the issue is necessary.en
dc.subject.translatedcyberbullyingen
dc.subject.translatedbullyingen
dc.subject.translatedcyberspaceen
dc.subject.translatedvirtual realityen
dc.subject.translatedon-line violenceen
dc.subject.translatedinterneten
dc.subject.translatedmobileen
dc.subject.translatedsocial networksen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Veliskova Jitka.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
veliskova_havlikV.pdfPosudek vedoucího práce153,93 kBAdobe PDFView/Open
veliskova_benda.pdfPosudek oponenta práce186,73 kBAdobe PDFView/Open
O_veliskova.pdfPrůběh obhajoby práce69,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.