Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVostrá, Zuzana
dc.contributor.authorŠedivcová, Tereza
dc.contributor.refereePezl, Tomáš
dc.date.accepted2014-05-21
dc.date.accessioned2015-03-25T09:37:42Z-
dc.date.available2012-11-23cs
dc.date.available2015-03-25T09:37:42Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-27
dc.identifier54530
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13710
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o vymezení volební kampaně v právních předpisech České republiky. Udává především ucelený pohled na volební kampaň jako celku. Hlavní metoda této práce je analýza účinných právních předpisů, které regulují volební kampaň. V práci je využita kompilace odborných názorů a judikatury. Prvním hlediskem, kterým se práce zabývá, je vymezení definice pojmu z pohledu odborné literatury, zákonné úpravy a nálezu Ústavního soudu. Nemalou měrou se práce zabývá postavením jednotlivých subjektů jak z pozice aktivního činitele, tak z pozice pasivního příjemce. Součástí je i financování volební kampaně, formy a vývojové fáze. Podstatná část práce je zaměřena na zakotvení volební kampaně v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a v jednotlivých právních předpisech, které tuto problematiku přímo regulují nebo se jí jen zprostředkovaně dotýkají. Dále se diplomová práce zbývá právní ochranou při porušování zákona v průběhu volební kampaně. Součástí práce je i charakteristika prezidentské volební kampaně, která byla nově zakotvena ústavním zákonem v roce 2012. Poslední část diplomové práce se zabývá pohledem do soudní praxe. V této části je práce zaměřena na nejzajímavější a nejspornější momenty prostřednictvím judikatury ve věcech volební kampaně.cs
dc.format76 s. (146 682 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54530-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvolební kampaňcs
dc.subjectagitacecs
dc.subjectpolitická stranacs
dc.subjectpolitické hnutícs
dc.subjectkandidátcs
dc.subjectvolbycs
dc.subjectvolební zákoncs
dc.titleMeze volební kampaně v ČRcs
dc.title.alternativeLimits of election campaign in the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra ústavního a evropského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDelimitation of the election campaign in the Czech Republic legislation is the theme of my diploma work. This thesis especially gives comprehensive view to the complex election campaign. Analysis of the legislation that control electioneering is the main practice of the thesis. There is compilation of the expert opinions and practice of the courts in the thesis. The first viewpoint in the thesis is definition of concept by the expert literature, laws regulation and decision of the Constitutional Court. The thesis deals with position of individual subjects status from active as passive recipient view no less too. The financing, forms and development stage of the election campaign are the thesis parts too. A fundamental part targets the embedding election campaign to the Czech Republic Constitution, the Declaration of Basic Rights and elementary laws rules that are related to and control this problems. The next is legal protection against law-breaking during election campaign. The characteristic of presidential election campaign which was enacted by constitutional law in 2012 is the part of this thesis. The last part views to the judiciary practice. There are the most interesting and the most controversial moments in election campaign by practice of the courts in this part.en
dc.subject.translatedelection campaignen
dc.subject.translatedagitateen
dc.subject.translatedpolitical partyen
dc.subject.translatedpolitical movementen
dc.subject.translatednomineeen
dc.subject.translatedelectionen
dc.subject.translatedelection lawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Tereza_Sedivcova_2014.pdfPlný text práce732,4 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova HO.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Sedivcova PE.pdfPosudek oponenta práce597,72 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce456,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.