Title: Kritéria výběru multimediálních učebnic
Other Titles: Criteria of selecting multimedia textbooks
Authors: Elgrová, Michaela
Advisor: Krotký, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13762
Keywords: multimediální výuka;interaktivní výuka;multimediální učebnice;didaktická vybavenost;komponenty učebnice;nové technologie.
Keywords in different language: interactive teaching;multimedia teaching;multimedia textbook;components of textbook;didactic of equipment;new technologies
Abstract: Tato práce pojednává o multimediálních učebnicích a je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce přestavuje nové technologie používané ve školství, pojednává o multimediální a interaktivní výuce, definuje pojem multimediální učebnice, zpracovává tématiku různých komponentů učebnice a jejich spojitost s didaktickou vybaveností učebnice. Praktická část práce se zabývá preferencemi budoucích učitelů při výběru multimediálních učebnic a předcházejí ji kapitoly o dostupnosti multimediálních učebnic v České republice a popis realizace výzkumného šetření.
Abstract in different language: This thesis deals with multimedia textbooks that are one of the most modern elements in schooling in present. The thesis is parted to theoretic part that introduces new technologies used in education. It deals with multimedia and interactive teaching and newly defines term multimedia textbook. Next the theoretic part of thesis processes topic of different components of textbook and its didactic part of equipment. The practical part of thesis deals with preferences of future teachers during choosing multimedia textbook. That precede chapters about availability multimedia textbooks in the Czech Republic and description of realization research. Parts of this post are only selected elements of the practical part of the diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elgrova_DP.pdfPlný text práce7,01 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho DP_Elgrova.pdfPosudek vedoucího práce49,26 kBAdobe PDFView/Open
Posudek+Elgrova opravena-2.pdfPosudek oponenta práce302,22 kBAdobe PDFView/Open
Elgrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.