Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSovová, Pavla
dc.contributor.authorŠafaříková, Lucie
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:45Z-
dc.date.available2012-09-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:45Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier53854
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13799
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak děti tráví a využívají čas v mateřské škole při tzv. volné hře. V teoretické části jsem se opřela o odbornou literaturu a popisovala jsem, co je vlastně hra a hraní, na jaké teorie her přišli různí odborníci, jak si hraje předškolák, ale i dospělý člověk. Zajímala jsem se o hračky a herní vybavení mateřských škol. Pozastavila jsem se nad dělením her, i když jen krátce. Nastínila jsem, co je volná hra, ale také její využití v pedagogické diagnóze a terapii. V části praktické jsem se věnovala výzkumu. Využila jsem zde metody přímého a nepřímého pozorování a rozhovor. Zjistila jsem, že nelze jednoznačně určit, které hry jsou pro děti populární, kterým aktivitám a činnostem se nejraději věnují. Vše je závislé na hračkách a herním vybavení mateřské školy, ale i na vlivu rodiny a vrstevníků. Podle mého šetření, mohu s jistotou říci, že vítězí pro děti na plné čáře konstrukční hry.cs
dc.format58 s. (65 955 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthracs
dc.subjectvolná hracs
dc.subjectdětics
dc.subjectčinnostcs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectpředškolní obdobícs
dc.titleVolná hra mladších předškolních dětí ve vybraných plzeňských mateřských školáchcs
dc.title.alternativeFree playtime of younger preschool children in selected Pilsen kindergartensen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to find out how children spend time in the kindergarten during their so called "free playtime". In the theoretical part I fall back on professional literature and I describe what a game and playing games means, what different theories were found out by different specialist, the ways a pre-school children and adults play. I was interested in toys and equipment for playtime in kindergartens. I also shortly mention kind of games, their division. I outline what a "free playtime" is and its application in pedagogical diagnosis and therapy. In the practical part I applied research. I used the methods of direct and indirect observation and interview. I found out it is not easy to specify which games are popular with children and which activities they prefer. It all depends not only on the toys and equipment of kindergartens, but also on parents and other children of same age. According to my research I can state that the most popular type of games are construction games.en
dc.subject.translatedplayen
dc.subject.translatedfree playtimeen
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translateddoingen
dc.subject.translatedactivityen
dc.subject.translatedpreschool perioden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Safarikova Lucie, BP - Volna hra mladsich predskolnich deti ve vybranych plzenskych MS.pdfPlný text práce481,86 kBAdobe PDFView/Open
Safarikova VP.pdfPosudek vedoucího práce34,71 kBAdobe PDFView/Open
Safarikova OP.pdfPosudek oponenta práce58,82 kBAdobe PDFView/Open
Safarikova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.