Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSovová, Pavla
dc.contributor.authorKašová, Ilona
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:46Z
dc.date.available2013-06-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:46Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-11
dc.identifier56978
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13802
dc.description.abstractRitualizované chování dětí předškolního věku v evolučním procesu sociálního učení je obsahem teoretické části bakalářské práce. Zabývá se jednotlivými obecnými pojmy, na jejichž základě vysvětluje souvislosti s rituálním chováním. Rozvíjí myšlenku přínosu rituálů k mechanismům sociálního učení. V centru zájmu jsou evoluční kořeny ritualizovaného chování jako prostředku formy sociálního učení nápodobou imitací a předpoklady dítěte předškolního věku k jednání zaměřenému na kroky vedoucí k dosažení cíle více než na cíl samotný. Výzkumné šetření se zaměřuje na kvalitativní a kvantitativní hodnocení využívání rituálů v mateřských školách na výzkumném souboru učitelek mateřských škol Plzeňského kraje.cs
dc.format39 s. (74 699 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=56978-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrituálcs
dc.subjectritualizované chovánícs
dc.subjectsociální učenícs
dc.subjectevolucecs
dc.subjectevoluční perspektivacs
dc.subjectimitace jako forma sociálního učenícs
dc.titleRitualizované chování dětí předškolního věku v evoluční perspektivě procesu sociálního učení: Výzkum v mateřských školách Plzeňského krajecs
dc.title.alternativeRitualized Behavior in Preschool Children in the Evolutionary Process of Social Learning: A research in nursery schools of the Plzeň Regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of the theoretical part of the thesis is ritualized behavior of preschool children in the processes of social learning from an evolutionary perspective. There are some general terms taken into consideration and on their basis the general issues regarding the phenomenon are subject of interest. The idea of contribution of rituals to the social learning mechanisms is developed here. In the center of attention are evolutionary roots of ritualized behavior in the processes of social learning by imitation and a child's predispositions to concentrate its attention more to the structure of an action than to the goal of that action. The original research, presented in the second part of the thesis, evaluates relevant data derived from questionnaire conducted among nursery school teachers from the Plzeň Region.en
dc.subject.translatedritualen
dc.subject.translatedritualized behavioren
dc.subject.translatedsocial learningen
dc.subject.translatedevolutionen
dc.subject.translatedevolutionary perspectiveen
dc.subject.translatedimitation as form of social learningen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kasova_BP.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Kasova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,47 kBAdobe PDFView/Open
Kasova OP.pdfPosudek oponenta práce30,13 kBAdobe PDFView/Open
Kasova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.