Title: Rozvoj přírodovědné gramotnosti u předškolních dětí
Other Titles: The development of preschool children´s natural science understanding
Authors: Hanzalová, Dana
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13803
Keywords: přírodovědná gramotnost;předškolní děti;mateřská škola;zoologická a botanická zahrada;výukový program
Keywords in different language: natural science literacy;prechool children;kindergarten;zoological and botanical garden;educational programme
Abstract: Bakalářská práce Rozvoj přírodovědné gramotnosti u předškolních dětí se zabývá různými cestami rozvoje přírodovědné gramotnosti v prostředí mateřských škol, a to zejména s využitím zoologických a botanických zahrad. Teoretická část zpracovává způsoby rozvoje přírodovědné gramotnosti v mateřských školách ve spojitosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V empirické části pak byl vytvořen soubor výukových programů pro Zoologickou a botanickou zahradu Plzeň se zaměřením na předškolní děti.
Abstract in different language: Bachelor work The development of preschool children´s natural science understanding is dealing with different ways of natural science understanding development in kindergarten environment, especially with the use of zoological and botanical gardens. The theoretical part presents ways to develop natural science understanding in kindergartens in connection with the Framework Curriculum for Preschool Education. In the empirical part, a set of tutorials for Zoological and botanical garden Plzeň focusing on preschool children was created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Hanzalova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,72 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova OP.pdfPosudek oponenta práce55,92 kBAdobe PDFView/Open
Hanzalova O.pdfPrůběh obhajoby práce17,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.