Název: Rozvoj přírodovědné gramotnosti u předškolních dětí
Další názvy: The development of preschool children´s natural science understanding
Autoři: Hanzalová, Dana
Vedoucí práce/školitel: Podroužek, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13803
Klíčová slova: přírodovědná gramotnost;předškolní děti;mateřská škola;zoologická a botanická zahrada;výukový program
Klíčová slova v dalším jazyce: natural science literacy;prechool children;kindergarten;zoological and botanical garden;educational programme
Abstrakt: Bakalářská práce Rozvoj přírodovědné gramotnosti u předškolních dětí se zabývá různými cestami rozvoje přírodovědné gramotnosti v prostředí mateřských škol, a to zejména s využitím zoologických a botanických zahrad. Teoretická část zpracovává způsoby rozvoje přírodovědné gramotnosti v mateřských školách ve spojitosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V empirické části pak byl vytvořen soubor výukových programů pro Zoologickou a botanickou zahradu Plzeň se zaměřením na předškolní děti.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work The development of preschool children´s natural science understanding is dealing with different ways of natural science understanding development in kindergarten environment, especially with the use of zoological and botanical gardens. The theoretical part presents ways to develop natural science understanding in kindergartens in connection with the Framework Curriculum for Preschool Education. In the empirical part, a set of tutorials for Zoological and botanical garden Plzeň focusing on preschool children was created.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzalova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzalova OP.pdfPosudek oponenta práce55,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzalova O.pdfPrůběh obhajoby práce17,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13803

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.