Title: Týden s dramatickou výchovou v mateřské škole Starý Plzenec
Other Titles: Week of drama education in kindergarten Starý Plzenec
Authors: Nováková, Eva
Advisor: Gažáková, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13818
Keywords: Předškolní výchova;mateřská škola;dramatická výchova;hra;osobnost učitele
Keywords in different language: Preschool education;kindergarten;drama;playing;teacher's personality
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá využitím metod a technik dramatické výchovy v mateřské škole Starý Plzenec. V teoretické části se zabývám problematikou dramatické výchovy a předškolní pedagogiky. Praktickou část tvoří scénář dramatické lekce pro mateřskou školu a je zde uvedena reflexe z jejího využití v praxi.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the use of methods and techniques of drama education in kindergarten Starý Plzenec. The theoretical part deals with the issue of drama and preschool education. The practical part consists of scenario dramatic lesson for kindergarten and there is a reflexion of its use in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp Eva Novakova 14.3.pdfPlný text práce57,59 MBAdobe PDFView/Open
Novakova VP.pdfPosudek vedoucího práce43,06 kBAdobe PDFView/Open
Novakova OP.pdfPosudek oponenta práce30,79 kBAdobe PDFView/Open
Novakova O.pdfPrůběh obhajoby práce17,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.