Název: Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty dvojího zdanění
Další názvy: International and national aspects of double taxation from prespective of finance law
Autoři: Novotný, David
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Nocar, Josef
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13913
Klíčová slova: daň;dvojí zdanění;daňová rezidentura
Klíčová slova v dalším jazyce: tax;double taxation;tax resident
Abstrakt: Ve své diplomové práci se nejprve zabývám teoretickými východisky problematiky právní úpravy dvojího zdanění a definicemi základních používaných pojmů. Vysvětluji, jaká opatření mohou státy k zamezení dvojího zdanění použít, a zabývám se problematikou vzorových smluvních modelů. Objasňuji pojetí daňové rezidentury ve srovnání platného zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění a stejně postupuji u vysvětlení příjmů, které jsou zákonem o daních z příjmů považovány za příjmy ze zdrojů v tuzemsku. Dále se zabývám vysvětlením metod, jaké mohou státy k zamezení dvojího zdanění použít a otázkami definičních znaků stále provozovny.
Abstrakt v dalším jazyce: Double taxation and the avoidance or the limitation of double tax liability rank among the chief considarations of investors who complate investing or doing busniess abroad. International double taxation is levying of tax on the same declared income? asset or financial transaction by two jurisdictions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_David_Novotny.pdfPlný text práce778,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotny.pdfPosudek vedoucího práce43,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p. Novotny.pdfPosudek oponenta práce43,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pr Novotny.pdfPrůběh obhajoby práce53,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13913

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.