Title: Teplotní výpočet obalového souboru pro přepravu a skladování vyhořelého jaderného paliva
Other Titles: Temperature calculation of casing set for transporting and storing the spent nuclear fuel
Authors: Zajíc, Jan
Advisor: Žitek, Pavel
Štěch, Jaroslav
Referee: Matas, Richard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13977
Keywords: vyhořelé jaderné palivo;transportní a skladovací kontejner CASTOR;zbytkové teplo;sestava koše;CFD;tepelný výpočet;vedení tepla
Keywords in different language: spent nuclear fuel;transport and storing container CASTOR;residual heat;basket assembly;computational fluid dynamics;thermal computation;heat conduction
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem metodiky tepelného výpočtu kontejneru Castor pro ukládání vyhořelého jaderného paliva z reaktoru typu VVER 440. Teoretická část pojednává o skladování VJP a popisuje zbytkové teplo. Praktická část popisuje vlastní výpočet a jeho vyhodnocení. Cílem je nalézt materiál nahrazující reálnou sestavu koše a tím zjednodušit výpočet při zachování bezpečnostních kritérií.
Abstract in different language: This thesis deals with designing of the methodology for thermal computing of container Castor for storing spent nuclear fuel from reactor type VVER 440. Theoretical part deals with storing the SNF and describes the residual heat. Practical part describes the computation and the evaluation. The goal is to find a material replacing the real assembly of the basket and thus simplify the computation together with sustaining safety criteria.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pro export do portalu.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Zajic.pdfPosudek vedoucího práce36,53 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP - Zajic.pdfPosudek oponenta práce97,3 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Zajic.pdfPrůběh obhajoby práce11,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.