Název: Způsoby řešení reorganizace
Další názvy: Methods of Realisation of Reorganisation
Autoři: Říha, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Sigmundová, Michaela
Oponent: Outlá, Anna
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14016
Klíčová slova: úpadek;hrozící úpadek;reorganizace;test nejlepšího zájmu;cram-down test;věřitelský výbor;insolvenční správce;reorganizační plán;zpráva o reorganizačním plánu;insolvenční soud
Klíčová slova v dalším jazyce: bankruptcy;insolvency proceedings;best-interest test;cram-down test;board of creditors;bankruptcy administrator;reorganisation plan;report on the reorganisation plan;bankruptcy court;bankruptcy proceedings
Abstrakt: Diplomová práce "Způsoby řešení reorganizace," se zabývá institutem reorganizace, jakožto jednoho ze způsobu řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku dle zákona č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení, jak z pohledu "de lege lata," tak z pohledu "de lege ferenda." Rovněž srovnává dopad NOZ, zákona č. 89/2012 Sb., na institut reorganizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The Methods of Realisation of Reorganisation "de lege lata" and "de lege ferenda" is a master's thesis focusing on the description of implementation and practice of the reorganisation bankruptcy law procedure, which was transponed and modified from the original form of reorganisation procedure pursuant to the USBC's Chapter 11. This master's thesis is also focused on the impact of the new Czech civil code on the institute of reorganisation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA_PRACE_VR_definitivni.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riha-1.pdfPosudek vedoucího práce861,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riha-2.pdfPosudek oponenta práce823,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Riha Vojtech.pdfPrůběh obhajoby práce295,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14016

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.