Title: Význam orofaciální stimulace k podpoře komunikačních schopností klientů s Parkinsonovou chorobou
Other Titles: The importance of orofacial stimulation to promote the communication skills of clients with Parkinson's disease
Authors: Fencíková, Romana
Advisor: Zahradnická, Ilona
Referee: Fluxová, Lucie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14020
Keywords: Parkinsonova nemoc;orofaciální stimulace
Keywords in different language: Parkinson´s disease;Orofacial stimulation
Abstract: Tato práce se soustřeďuje na význam orofaciální stimulace u osob s Parkinsonovou chorobou. Teoretická část popisuje onemocnění Parkinsonovou chorobou, především omezení a problém v oblasti mluvidel, a orofaciální stimulaci.
Abstract in different language: The thesis focuses on the meaning of the orofacial stimulation used by people with Parkinson?s disease. Theoretical part describe fall ill of the Parkinson?s disease, especially the limitation and problems in the speech organs area, and the orofacial stimulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce8,21 MBAdobe PDFView/Open
Fencikova Romana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce82,33 kBAdobe PDFView/Open
Fencikova Romana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce91,38 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba - Fencikova.pdfPrůběh obhajoby práce77,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.