Title: Fyzioterapeutické prostředky léčby vertebrogenních onemocnění
Other Titles: Physioterapy means of treatment of vertebrogenic diseases
Authors: Kočová, Karolína
Advisor: Gemovová, Veronika
Referee: Firýtová, Rita
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14021
Keywords: vertebrogenní onemocnění;fyzioterapeutické prostředky;kinezioterapie;svalové dysbalance;hluboký stabilizační systém;páteř
Keywords in different language: vertebrogennic diseases;physiotherapy means;physiotherapy;muscular dysbalance;deep stabilization system;spine
Abstract: Tato práce je zaměřena na fyzioterapeutické prostředky využívané k ovlivnění vertebrogenních onemocnění. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretickou část tvoří přehled vertebrogenních onemocnění a jejich příčin, dále se zabývá vyšetřovacími metodami a fyzioterapeutickými prostředky, které se využívají k léčbě těchto onemocnění. Část praktická je tvořena podrobnými kazuistikami tří pacientů, kde jsem zjišťovala účinnost fyzioterapeutických prostředků, především různých forem dlouhodobě pravidelně prováděné kinezioterapie na dané vertebrogenní onemocnění. V kapitole diskuze jsou tato zjištění srovnávána s mými hypotézami.
Abstract in different language: This thesis is focused on physiotherapeutic means used to affect vertebrogenic diseases. It is devived to a theoretical and practical part. The theoretical part consist an overview of vertebrogenic deseases and its causes, then deals with the methods of examination and physiotherapeutic means used to threat these deseases. The practical part is made up of detailed case studies of three patients, in which I identified the effectivness of physioterapeutical means, especially various form of long-term and regular physiotherapy, which is carried out on vertebrogenic deseases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Karolina Kocova 2014.pdfPlný text práce16,74 MBAdobe PDFView/Open
Kocova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce78,59 kBAdobe PDFView/Open
Kocova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce78,4 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba - Kocova.pdfPrůběh obhajoby práce438,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.