Title: Obnova komunikačních schopností klientů s afázií po cévní mozkové příhodě.
Other Titles: The renewal communication skills of clients with aphasia after stroke.
Authors: Kočandrlová, Ivana
Advisor: Pokorná, Michaela
Referee: Strnadová, Romana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14023
Keywords: cévní mozková příhoda;afázie;ergoterapie ruky
Keywords in different language: stroke;aphasia;occupational therapy hand
Abstract: Práce se skládá z části teoretické a praktické. První kapitola teoretické části pojednává o cévní mozkové příhodě, jejím rozdělení, možných následcích a zmiňuje ucelenou rehabilitaci. Druhá obsahuje stručné informace o afázii. Poslední kapitola se zaměřuje na terapii ruky. V praktické části jsou uvedeny jednotlivé kazuistiky, které zahrnují autorem prováděné vyšetření, základní rehabilitační postupy a terapii klientů.
Abstract in different language: The work consists of theoretical and practical. The first chapter discusses the theoretical stroke, its distribution, and mentions the possible consequences of a complete rehabilitation. The second contains brief information about aphasia. The last chapter focuses on the treatment arm. In the practical part, there are individual case reports, which include the author carried out tests, basic rehabilitation procedures and therapy clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Kocandrlova Ivana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce97,11 kBAdobe PDFView/Open
Kocandrlova Ivana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce59,47 kBAdobe PDFView/Open
Kocandrlova.pdfPrůběh obhajoby práce62,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.