Title: Historie fyzioterapie na území České republiky
Other Titles: History of physiotherapy in the Czech Republic
Authors: Křišťálová, Markéta
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Kálal, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14063
Keywords: historie;rehabilitace;významné osobnosti;lázeňství;fyzikální terapie
Keywords in different language: history;rehabilitation;important persons;balneotherapy;physical therapy
Abstract: Práce je zaměřena na shromáždění poznatků o rozvoji oboru fyzioterapie na území České republiky. Umožňuje nahlédnutí do vývoje balneologie a také fyzikální terapie, které jsou nedílnou součástí rehabilitační péče. Zahrnuje kapitolu s přehledem významných osobností, jež se podílely nedílnou součástí na rozkvětu tohoto poměrně mladého oboru, a dále poukazuje na historicky důležitá zdravotnická zařízení, ve kterých se rehabilitace utvářela a byla aplikována na prvních pacientech na našem území. Součástí práce je také přepis rozhovoru z osobního setkání s prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc., který mi pokytl cenné informace o osobních zkušenostech z oblasti rehabilitace.
Abstract in different language: The work is focused on gathering knowledge on the development of physiotherapy in the Czech Republic. It allows insight into the development of hydrotherapy and physical therapy, which are an integral part of rehabilitation. It includes a chapter with an overview of important personalities who participated integral part of the heyday of this relatively young field and also points to the historically important health care facilities in which rehabilitation was formed and applied to the first patient in the country. The work also includes interview transcript from a personal meeting with prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., who provided me with valuable information and personal experiences in the field of rehabilitation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historie fyzioterapie na uzemi Ceske republiky.pdfPlný text práce654,69 kBAdobe PDFView/Open
Kristalova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce565,25 kBAdobe PDFView/Open
Kristalova - oponenstky posudek.pdfPosudek oponenta práce521,43 kBAdobe PDFView/Open
Kristalova.pdfPrůběh obhajoby práce395,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.