Title: Možnosti racionalizace technologických operací na NC strojích
Other Titles: Possibilities rationalization of technological operations on NC machines
Authors: Danielko, Jaroslav
Advisor: Česánek, Jiří
Česánek, Jiří
Referee: Jandečka, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14127
Keywords: Racionalizace;NC program;transformace roviny obrábění;proces obrábění;cyklus obrábění
Keywords in different language: Rationalization;NC program;transformation of the plane;the process of machining;machining cycle
Abstract: Bakalářská práce seznamuje s možnostmi racionalizace procesů obrábění a obsahuje aplikaci racionalizovaných operací na konkrétní součásti za použití víceosého NC stroje.
Abstract in different language: This bachelor work introduces the possibilities of rationalization of machining processes and rationalization operations includes application to the specific components using the multi-axis NC machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jaroslav Danielko_final (2).pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni - Danielko.PDFPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
opo - Danielko.PDFPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Danielko.PDFPrůběh obhajoby práce433,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.