Title: Výroba a oprava forem pro vstřikování plastů
Other Titles: Manufacture and repair of molds for plastic injection
Authors: Herzer, Jan
Advisor: Fulemová, Jaroslava
Fulemová, Jaroslava
Referee: Janda, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14144
Keywords: vstřikovací forma;výroba;oprava;nástrojové materiály;technologie obrábění;strojní park;opravna forem;nástrojárna
Keywords in different language: injection mold;production;repair;tool materials;machining technology;machinery;repair shop of molds for plastic injection;tool shop
Abstract: Bakalářská práce obsahuje popis výroby a popis opravy forem pro vstřikování plastů založený na praktických zkušenostech. V práci je dále obsažen výčet nástrojových materiálů používaných pro výrobu forem a kapitola věnující se strojnímu a nástrojovému vybavení. Jejím cílem je přinést kompletní a podrobný soubor informací věnující se dané problematice, zejména pak opravě forem.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a description of the manufacture and description of repair of injection molds based on practical experiences. The work also contains a list of tool materials used for production of molds and chapter devoted to the machinery and cutting tools. Its aim is to provide a complete and detailed set of information dealing with this issue, especially repair of injection molds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_HERZER.pdfPlný text práce7,67 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni - Herzer.PDFPosudek vedoucího práce902,13 kBAdobe PDFView/Open
Opo - Herzer.PDFPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Herzer.PDFPrůběh obhajoby práce402,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.