Title: Prověření možností hodnocení vybraných kompozitních a polymerních materiálů pomocí nanoindentace
Other Titles: Verification of the possibilities of evaluations of selected composite and polymeric materials by nanoindentation
Authors: Zikmund, David
Advisor: Štěpánek, Ivo
Štěpánek, Ivo
Referee: Bláhová, Olga
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14147
Keywords: polymerní materiály;kompozitní materiály;nanoindentace;rentgeno-fluorescenční analýza;hodnocení vlastností;stárnutí materiálu;elastoplastické vlastnosti
Keywords in different language: polymeric materials;composite materials;nanoindentation;x-ray fluorescing analysis;evaluation of properties;material senescence;elastoplastic properties
Abstract: Cílem práce je prověření možností hodnocení vlastností vybraných kompozitních a polymerních materiálů používaných v elektroizolačních aplikacích v jaderných elektrárnách pomocí nanoindentace se zaměřením na prověření dostatečné citlivosti k probíhajícím změnám od povrchu do hloubky při stárnoucích procesech od počátečních stádií přes pokročilé, umělé stárnutí v různých stádiích. Současně je cílem i prověření citlivosti a použitelnosti rtg. fluorescenční analýzy pro zachycení změn v materiálech při stárnutí.
Abstract in different language: Verification of the possibilities of evaluations of selected composite and polymeric materials, used in the nuclear electric isolation by nanoindentation. Have focussed on the verification of sufficient sensitivity to ongoing changes from the surface to the depth of the aging process from the aging stages through advanced artificial aging at different stages. At the same time the aim is to verify the sensitivity and applicability of X-ray fluorescent analysis to detect changes in materials during aging.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP David ZIKMUND.pdfPlný text práce5,98 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Zikmund.tifPosudek vedoucího práce188,82 kBTIFFView/Open
OP_Zikmund.tifPosudek oponenta práce125,18 kBTIFFView/Open
Prubeh_Zikmund.tifPrůběh obhajoby práce60,66 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.