Title: Řečová výchova žáků na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Development of speaking skills of students between the ages of 12-15 years
Authors: Vopatová, Veronika
Advisor: Málková, Jitka
Referee: Chýlová, Helena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14163
Keywords: řečový rozvoj;mluvená forma jazyka;role učitele;rozvoj;analýza;transkripce;vyjadřovací schopnosti dětí;spisovný jazyk
Keywords in different language: speech development;spoken form of language;role of teacher;development;analysis;transcription;verbal skills of children;formal language
Abstract: Tato práce se zabývá řečovou výchovou žáků na 2. stupni základních škol. Je rozdělena do dvou částí. První z nich je ryze teoretická. Dozvíme se v ní, jakými způsoby lze rozvíjet řečové dovednosti dětí a jakou roli plní v tomto procesu učitel českého jazyka. V části praktické se věnujeme analýze 8 nahrávek pořízených na základních školách v Plzeňském kraji. Sledujeme v nich, zda vyučující svým vyjadřováním pozitivně působí na rozvoj řeči dětí. Všímáme si jazykových odchylek, kterých se ve svých projevech dopustili. V závěru výsledky vyhodnotíme.
Abstract in different language: This work focuses on speaking skills of students between the ages of 12-15 years. It is devided into two parts. One part is strictly theoretical. You can learn about the whole process of development of language, speaking skills and how the teacher´s role becomes very important. The second part is practical. We gather 8 recordings from elementary schools around Pilsen city and analyze the teacher´s positive expressions towards kid´s speach development. We pay close attention to language deviation the children make. At the end we evaluate the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace V.Vopatova.pdfPlný text práce551,5 kBAdobe PDFView/Open
vopatova_malkova.pdfPosudek vedoucího práce41,45 kBAdobe PDFView/Open
vopatova_chylova.pdfPosudek oponenta práce633,89 kBAdobe PDFView/Open
vopatova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce67,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.