Title: Dostavba jaderné elektrárny Temelín
Other Titles: Completion of nuclear power plant Temelín
Authors: Kolský, Matouš
Advisor: Dvorský, Emil
Referee: Jiřičková, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14201
Keywords: jaderná energetika;Jaderná elektrárna Temelín;energetická koncepce;reaktor;dostavba;bezpečnost;III a III+ generace;VVER-1200;AP1000;EPR;Westinghouse;Areva;MIR.1200
Keywords in different language: nuclear energy;Nuclear power plant Temelín;conception of energy;reactor;completion;safety;III a III+ generation;VVER - 1200;AP1000;EPR;Westinghouse;Areva;Mir.1200
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá dostavbou jaderné elektrárny Temelín. Popisuje specifika skupin zdrojů elektrické energie a jejich výhod a nevýhod obecně a následně i v aplikaci pro prostředí ČR. Práce dále rozebírá možnosti výstavby nových jaderných zdrojů v ČR a proběhlé výběrové řízení na dostavbu JE Temelín. V další části se zabývá reaktory III a III+ generace a jejich bezpečnosti. V poslední části se práce věnuje popisu jednotlivých typů jaderných reaktorů uvažovaných při dostavbě a popisuje některá bezpečnostní specifika jejich řešení.
Abstract in different language: The present bachelor´s thesis deals with the completion of the nuclear power plant Temelín. It describes the specifics of the groups power sources and their advantages and disadvantages in general and, consequently, the application of the Czech Republic. The thesis also discusses the possibility of building new nuclear power plants in the Czech Republic and a tender was held for the completion of the Temelin. The next section deals with the reactors III and III + generation and their safety. The last part deals with the description of individual types of nuclear reactors considered in the completion and describes some of the specifics of their security solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolsky_Matous_BP_Dostavba_JE_Temelin_final.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
058413_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,74 kBAdobe PDFView/Open
058413_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,8 kBAdobe PDFView/Open
058413_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.