Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanda, Martin
dc.contributor.authorGruber, Milan
dc.contributor.refereePittermann, Martin
dc.date.accepted2014-06-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:42:39Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:42:39Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier58431
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14215
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje způsoby a provedení regulace polohy na obráběcím stroji. Pomocí vytvořeného simulačního modelu jsou simulovány různé režimy pohonu a srovnávány s měřením na skutečném stroji. Jsou testovány různá nastavení zesílení regulátorů proudu, rychlosti a polohy a jejich vliv na průběh regulace a stabilitu regulační smyčky. Dále je testován vliv rychlostní předkorekce na regulační smyčku. V závěru je přehled v současnosti používaných typů servomotorů, a základní principy jejich řízení. Jedním z cílů této práce je vytvořit simulační model servopohonu, který by se dal využít při diagnostice obráběcího stroje.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectregulační smyčkacs
dc.subjectPI regulátorcs
dc.subjectpředkorekcecs
dc.subjectfeedforwardcs
dc.subjectAC servomotorcs
dc.subjectusměrňovačcs
dc.subjectServozesilovačcs
dc.subjectPWMcs
dc.subjectelektrická komutacecs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectpříčná vůlecs
dc.titleRegulace polohy v obráběcích strojíchcs
dc.title.alternativePosition Control in Machine Toolsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis details the usage guidelines of the position control on the machine tools. The simulation model is used to simulate different drive modes which are compared to the measurements of the machine. Also detailed are tested various settings of the amplification of the current control, the speed, and the position controller, along with their influence on the course of regulation and the stability of the control loop. Also tested is the effect of feed forward on the speed control loop. This detailed an overview of currently used types of motors and the basic principles of their control. One of the goals of this work is to develop a simulation model of the machine tool drive system, which could be used in the diagnosis of the machine.en
dc.subject.translatedcontrol loopen
dc.subject.translatedPI controlleren
dc.subject.translatedfeedforwarden
dc.subject.translatedAC servomotoren
dc.subject.translatedrectifieren
dc.subject.translatedservo amplifieren
dc.subject.translatedPWMen
dc.subject.translatedelectrical commutationen
dc.subject.translatedsimulationen
dc.subject.translatedbacklashen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP na portal.pdfPlný text práce74,38 MBAdobe PDFView/Open
058431_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,85 kBAdobe PDFView/Open
058431_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,03 kBAdobe PDFView/Open
058431_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.