Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMužíková, Vendula
dc.contributor.authorNěmcová, Jana
dc.contributor.refereeJanouš, Štěpán
dc.date.accepted2014-06-24
dc.date.accessioned2015-03-25T09:42:46Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:42:46Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier58571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14238
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis a návrh simulačních modelů usměrňovačů. Simulace byly vytvořeny v prostředí MATLAB/Simulink s využitím knihovny PLECS, která je určena k simulaci problémů z oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů. Vytvořené modely jsou určeny k použití ve výuce na katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky. Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých typů usměrňovačů a prostředí, ve kterém byly simulace vytvořeny. Praktická část práce je věnována popisu tvorby simulačních modelů a uživatelské aplikace.cs
dc.format54 s. (72 370 znaků), 5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58571-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectneřízený uzlový usměrňovačcs
dc.subjectneřízený můstkový usměrňovačcs
dc.subjectřízený uzlový usměrňovačcs
dc.subjectřízený můstkový usměrňovačcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectSimulinkcs
dc.subjectPLECScs
dc.titleSimulační model usměrňovačecs
dc.title.alternativeSimulation model of rectifieren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the description and development of simulation models of rectifiers. Simulations were performed in MATLAB/Simulink with use of PLECS library. This library is used for simulation of power electronics and electric drives problems. Designed models are intended for use in the courses at the Department of Electromechanics and Power Electronics. Theoretical part is focused on the description of different types of rectifiers and simulation programm. Practical part is aimed at the desription of simulation model design.en
dc.subject.translateddiode rectifieren
dc.subject.translateddiode rectifire in bridge connectionen
dc.subject.translatedthyristor rectifieren
dc.subject.translatedthyristor rectifier in bridge connectionen
dc.subject.translatedsimulatinen
dc.subject.translatedMATLABen
dc.subject.translatedSimulinken
dc.subject.translatedPLECSen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Nemcova_Jana_2014.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
058571_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,83 kBAdobe PDFView/Open
058571_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,85 kBAdobe PDFView/Open
058571_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce306,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.