Title: Simulační model usměrňovače
Other Titles: Simulation model of rectifier
Authors: Němcová, Jana
Advisor: Mužíková, Vendula
Referee: Janouš, Štěpán
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14238
Keywords: neřízený uzlový usměrňovač;neřízený můstkový usměrňovač;řízený uzlový usměrňovač;řízený můstkový usměrňovač;simulace;MATLAB;Simulink;PLECS
Keywords in different language: diode rectifier;diode rectifire in bridge connection;thyristor rectifier;thyristor rectifier in bridge connection;simulatin;MATLAB;Simulink;PLECS
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis a návrh simulačních modelů usměrňovačů. Simulace byly vytvořeny v prostředí MATLAB/Simulink s využitím knihovny PLECS, která je určena k simulaci problémů z oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů. Vytvořené modely jsou určeny k použití ve výuce na katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky. Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých typů usměrňovačů a prostředí, ve kterém byly simulace vytvořeny. Praktická část práce je věnována popisu tvorby simulačních modelů a uživatelské aplikace.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the description and development of simulation models of rectifiers. Simulations were performed in MATLAB/Simulink with use of PLECS library. This library is used for simulation of power electronics and electric drives problems. Designed models are intended for use in the courses at the Department of Electromechanics and Power Electronics. Theoretical part is focused on the description of different types of rectifiers and simulation programm. Practical part is aimed at the desription of simulation model design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Nemcova_Jana_2014.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
058571_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,83 kBAdobe PDFView/Open
058571_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,85 kBAdobe PDFView/Open
058571_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce306,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.