Title: Simulační modely pulzních měničů
Other Titles: Simulation models of buck converters
Authors: Rybová, Kristýna
Advisor: Glasberger, Tomáš
Referee: Mužíková, Vendula
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14239
Keywords: pulzní měnič pro snižování napětí;pulzní měnič pro zvyšování napětí;čtyřkvadrantový pulzní měnič;simulace;Simulink;PLECS
Keywords in different language: voltage step-down buck converter;voltage step-up buck converter;four-quadrant buck converter;simulation;Simulink;PLECS
Abstract: Tato práce se zabývá popisem a návrhem simulačních modelů pulzních měničů. Simulace byly realizovány v prostředí Matlab/Simulink s pomocí knihovny PLECS, která obsahuje speciální prvky pro simulaci problémů z oboru elektrických pohonů a výkonové elektroniky. Modely byly navrženy tak, aby byly snadno použitelné a rozšiřitelné ve výuce vybraných předmětů na katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky. V teoretické části jsou představeny jednotlivé typy pulzních měničů a popsáno prostředí, ve kterém byly tvořeny simulace, tedy Matlab, Simulink a PLECS. Část praktická se pak věnuje samotným simulačním modelům, sledován je zejména vliv změny různých parametrů na průběh napětí a proudu.
Abstract in different language: This thesis deals with proposal and design of buck converters simulation models. Simulations are designed in Matlab/Simulink environment with PLECS additional toolbox which contains special tools for simulations focused on electric drives and power electronics. Models were designed in the way to be easily used in selected courses at the Department of electromechanical systems and power electronics. In the theoretical part, several types of buck converters are presented and the development environment is described, which the simulations are created (Matlab, Simulink, PLECS) in. The practical part deals with the designed simulation models, particularly the influence of change of selected circuit parameters on current and voltage profile is observed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna_Rybova_Simulacni_modely_pulznich_menicu.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
058572_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,68 kBAdobe PDFView/Open
058572_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,74 kBAdobe PDFView/Open
058572_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce243,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.