Název: Zařízení pro měření elektromagnetických emisí
Další názvy: Equipment for measuring of electromagnetic emissions
Autoři: Vopat, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hromádka, Miroslav
Oponent: Martínek, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14247
Klíčová slova: rušení;anténa;umělá síť;proudová sonda;napěťová sonda;absorpční kleště
Klíčová slova v dalším jazyce: disturbance;antenna;artificial network;current probe;voltage probe;absorbing clamps
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zaměřuje na rušivé signály a to převážně na měřící techniku, kterou lze tyto signály měřit.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents the disturbance signals, especially the equipment for measuring these signals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zarizeni pro mereni elmag. emisi.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058583_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058583_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058583_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14247

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.