Title: Zařízení pro měření elektromagnetických emisí
Other Titles: Equipment for measuring of electromagnetic emissions
Authors: Vopat, Jiří
Advisor: Hromádka, Miroslav
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14247
Keywords: rušení;anténa;umělá síť;proudová sonda;napěťová sonda;absorpční kleště
Keywords in different language: disturbance;antenna;artificial network;current probe;voltage probe;absorbing clamps
Abstract: Předložená bakalářská práce se zaměřuje na rušivé signály a to převážně na měřící techniku, kterou lze tyto signály měřit.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents the disturbance signals, especially the equipment for measuring these signals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zarizeni pro mereni elmag. emisi.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
058583_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce257,2 kBAdobe PDFView/Open
058583_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,29 kBAdobe PDFView/Open
058583_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.