Název: Moderní materiály a konstrukce magnetických obvodů elektrických strojů
Další názvy: Modern materials and constructions of magnetic circuits in the electrical machines
Autoři: Jarolím, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Zíka, Jiří
Oponent: Šobra, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14252
Klíčová slova: magnetický materiál;feromagnetické materiály;elektrické stroje;magnetický obvod;elektrotechnické plechy;účinnost elektrických strojů;moderní magnetické materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic material;ferromagnetic materials;electrical machines;magnetic circuit;electrical sheets;efficiency of electrical machinery;modern magnetic materials
Abstrakt: Bakalářská práce řeší vývoj magnetických materiálů a magnetických obvodů. Je rozdělena na pět hlavních kapitol. V první části se pojednává o základních vlastnostech magnetických materiálů, popisu magnetického obvodu a jeho vývoji. Dále práce rozvádí běžné druhy magnetických materiálů, magnetických obvodů a porovnává jejich vlastnosti a možnosti využití. Následuje vize směru, kterým se elektrické stroje budou v dalších letech ubírat a v závěru je shrnutí práce s rozborem různých variant. Samozřejmě nechybí seznam použitých zdrojů a přílohy s podklady.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the development of magnetic materials and magnetic circuits. It is divided in five major chapters. The first part deals with the basic properties of magnetic materials, magnetic circuit and describe its development. The work also elaborates usual types of magnetic materials, magnetic circuits and compares their properties and uses. The following is the vision of the direction in which the electric machines will be in the next years to come and in the end is a summary of work in analyzing the different options. Of course there is a list of sources and attachments with the documents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
_BP Daniel Jarolim ZCU.pdfPlný text práce7,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059513_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059513_oponent.pdfPosudek oponenta práce442,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059513_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14252

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.