Title: Moderní materiály a konstrukce magnetických obvodů elektrických strojů
Other Titles: Modern materials and constructions of magnetic circuits in the electrical machines
Authors: Jarolím, Daniel
Advisor: Zíka, Jiří
Referee: Šobra, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14252
Keywords: magnetický materiál;feromagnetické materiály;elektrické stroje;magnetický obvod;elektrotechnické plechy;účinnost elektrických strojů;moderní magnetické materiály
Keywords in different language: magnetic material;ferromagnetic materials;electrical machines;magnetic circuit;electrical sheets;efficiency of electrical machinery;modern magnetic materials
Abstract: Bakalářská práce řeší vývoj magnetických materiálů a magnetických obvodů. Je rozdělena na pět hlavních kapitol. V první části se pojednává o základních vlastnostech magnetických materiálů, popisu magnetického obvodu a jeho vývoji. Dále práce rozvádí běžné druhy magnetických materiálů, magnetických obvodů a porovnává jejich vlastnosti a možnosti využití. Následuje vize směru, kterým se elektrické stroje budou v dalších letech ubírat a v závěru je shrnutí práce s rozborem různých variant. Samozřejmě nechybí seznam použitých zdrojů a přílohy s podklady.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the development of magnetic materials and magnetic circuits. It is divided in five major chapters. The first part deals with the basic properties of magnetic materials, magnetic circuit and describe its development. The work also elaborates usual types of magnetic materials, magnetic circuits and compares their properties and uses. The following is the vision of the direction in which the electric machines will be in the next years to come and in the end is a summary of work in analyzing the different options. Of course there is a list of sources and attachments with the documents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_BP Daniel Jarolim ZCU.pdfPlný text práce7,69 MBAdobe PDFView/Open
059513_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,79 kBAdobe PDFView/Open
059513_oponent.pdfPosudek oponenta práce442,22 kBAdobe PDFView/Open
059513_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.