Title: Český seriálový a filmový fandom jako fenomén
Other Titles: Czech Fandom of Movies and TV Series as a Phenomenon
Authors: Košařová, Adéla
Advisor: Zíková, Tereza
Referee: Hirt, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14280
Keywords: sociální a kulturní antropologie;fanoušci;fandom;subkultura;hierarchie
Keywords in different language: cultural and social anthropology;fans;fandom;subculture;hierarchy
Abstract: Tato práce se soustředí na český a seriálový fandom, který charakterizuje prostřednictvím terénního výzkumu a rozhovorů s jeho členy. Konkrétně se zabývá problematikou přijímání nových členů a otázkou mocenského uspořádání, tedy hierarchie mezi jeho jednotlivými příslušníky. Zaměřuje se též na motivaci těchto fanoušků k produkci fandomové tvorby, a jak se vlastně člen fandomu liší ve vztahu ke svému předmětu zájmu, tedy k seriálům a filmům, od běžného diváka.
Abstract in different language: The present Bachelor thesis discusses Czech movies and TV series fandom which it characterizes via field research and interviews with its members. In particular, it deals with the issue of accepting new members and the hierarchy between its members. Moreover, the thesis also studies the motivation of its members to produce fan content. Finally, it observes how a true fan is different in terms of his or hers relation to his favourite movies or TV series from an ordinary viewer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosarova Adela BP 2014.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Kosarova_posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Kosarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Kosarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce367,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.