Název: Český seriálový a filmový fandom jako fenomén
Další názvy: Czech Fandom of Movies and TV Series as a Phenomenon
Autoři: Košařová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Zíková, Tereza
Oponent: Hirt, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14280
Klíčová slova: sociální a kulturní antropologie;fanoušci;fandom;subkultura;hierarchie
Klíčová slova v dalším jazyce: cultural and social anthropology;fans;fandom;subculture;hierarchy
Abstrakt: Tato práce se soustředí na český a seriálový fandom, který charakterizuje prostřednictvím terénního výzkumu a rozhovorů s jeho členy. Konkrétně se zabývá problematikou přijímání nových členů a otázkou mocenského uspořádání, tedy hierarchie mezi jeho jednotlivými příslušníky. Zaměřuje se též na motivaci těchto fanoušků k produkci fandomové tvorby, a jak se vlastně člen fandomu liší ve vztahu ke svému předmětu zájmu, tedy k seriálům a filmům, od běžného diváka.
Abstrakt v dalším jazyce: The present Bachelor thesis discusses Czech movies and TV series fandom which it characterizes via field research and interviews with its members. In particular, it deals with the issue of accepting new members and the hierarchy between its members. Moreover, the thesis also studies the motivation of its members to produce fan content. Finally, it observes how a true fan is different in terms of his or hers relation to his favourite movies or TV series from an ordinary viewer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kosarova Adela BP 2014.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosarova_posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce367,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.